Roulette strategi och spelsystem

Det finns många olika strategier och spelsystem för roulette som enligt grundarna ska göra så att det går att vinna i spelet. Detta är inte hela sanningen. Många av dessa system är uträknade att fungera mattematiskt, vilket skulle stämma ifall den som satsar har oändligt med pengar att satsa samt att bordet man spelar vid inte har någon limit. Vill man lära sig mer om dessa spelsystem så finns det otroligt mycket information att hitta på nätet. Några av de mest populära systemen är sådana som, Martingale, Fibonacci, Oscar’s Grind, D’alembert och Paroli. Det finns många fler system för den som vill botanisera sig i ämnet.
Martingale är kanske den mest kända metoden och den går ut på att när du förlorar ett bett så blir ditt nästa bett dubbelt så mycket + 1. Så om du börjar med att satsa 10 kronor och förlorar, så blir ditt nästa bett  20+1 osv. Detta gör att så fort du vinner en omgång, så är du tillbaka på plus och börjar om från början. Problemet med detta är att om du förlorar några händer i rad så blir insatserna väldigt höga och då det ofta finns maxgränser på borden och att man sällan har obegränsat med pengar att satsa, så går det inte att använda detta system för garanterad vinst men det kan vara gynnsamt att känna till systemet.
Testa gratis roulette!