Spelinspektionen – myndigheten som ska reglera spel i Sverige

Före detta Lotterinämnden som vid årsskiftet 2018/2019 bytte namn till Spelinspektionen, har i uppdrag att bevaka spelmarknaden i Sverige och att arbeta förebyggande för ansvarsfullt spelande. Syftet är att skapa och bibehålla en så säker och hälsosam spelmarknad som möjligt. Spelinspektionen hanterar även ansökningar om spellicenser, något som tack vare den nya spellagen krävs för alla aktörer som önskar erbjuda casinospel online i Sverige.

Spelinspektionens ansvarsområden

Spelinspektionens styrelse består av representanter utsedda av Sveriges regering. Det är styrelsemedlemmarna som har det fulla ansvaret att driva och utveckla verksamheten, samt att rapportera om spelmarknadens utveckling till regeringen. För övrigt omfattas ansvaret bland annat av att bevilja tillstånd för licensierat spel, kontroll av aktörer inom spelbranschen som genom aktiva licenser bedriver verksamhet enligt spellagen (2018:1138) och kasinolagen (1999:355).

Spelinspektionens huvudkontor ligger i Strängnäs i Södermanlands län. Här leder generaldirektör Camilla Rosenberg verksamheten i samarbete med styrelsen och ett sextiotal medarbetare. Runt om i Sverige arbetar dessutom ett antal kontrollanter med att kontrollera så att alla former av spelande sker enligt de lagar och regler som gäller. Dessa kontrollanter finns utspridda i hela landet, från norr till söder.

Styrelse, ledning och organisation

Utöver styrelsen och ledningen finns det ett spelmarknadsråd, ett matchfixningsråd samt avdelningar för tillstånd och tillsyn, kommunikation samt verksamhetsstöd. Den operativa avdelningen som ansvarar för tillstånd och tillsyn leds av avdelningschef, tillika ställföreträdande generaldirektör, Patrik Gustavsson och biträdande chef Jörg Neubauer. Kommunikationsavdelningens chef heter Anders Sims och på avdelningen för verksamhetsstöd heter avdelningschef en Ulrika Bingmark. Verksamhetens jurister heter Johan Röhr och Hanna Abrahamsson.

Tack vare den nya regleringen ges konsumenten större möjligheter att själv ta ansvar för sitt spelande. Detta kan göras genom att tillfälligt pausa ett spelkonto, alternativt genom att helt radera ett konto. Det har även blivit lättare för de som spelar att sätta egna insatsgränser. Samtidigt har kraven på spelbolagen vad gäller ansvarsfullt spelande ökat, bland annat genom en reglering av välkomstbonusar och insättningskrav.

Det här hjälper Spelinspektionen till med

Som konsument är du väl skyddad av nya spellagen. Skulle du ändå få problem kan Spelinspektionen hjälpa till med frågor som rör spellicens, olagligt spel, spel på bingo/lotteri/casino, reklam och säkerhet. Uppstår det en tvist mellan ett spelbolag och en spelare kan Spelinspektionen i särskilda fall starta ett så kallat tillsynsärende. Av den anledningen är det bra att rapportera otillåten verksamhet.

Dock löser inte Spelinspektionen några tvister. Som konsument ska du istället vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) med tvisteärende. Dock prövas endast tvister som gäller spel där värdet har överstigit 1000 kronor. Skulle du förlora tvisten går det att fortsätta processen i domstol. Handlar tvisten om olaglig eller olämplig marknadsföring är det Konsumentverket du ska vända dig till.

När det gäller marknadsföring av spel är det Konsumentverket som har det övergripande ansvaret för att se till så att all spelreklam är förenlig med marknadsföringslagen. Enligt lagen ska marknadsföringen av vara måttfull, vilket bland annat innebär att det inte är tillåtet att skicka ut inbjudningar som uppmanar till deltagande. Inte heller direktreklam om spel och lotterier som saknar svensk licens får delas ut.

Vad betyder måttfull marknadsföring?

Måttfullhet är ett tolkningsbart begrepp vilket kan försvåra riktlinjerna kring detta. Att marknadsföringen som rör olika typer av spel ska vara måttfull specificeras i marknadsföringslagen. Dock specificeras inte begreppet “måttfullhet” mer än att reklam inte får riktas till ungdomar yngre än 18 år. Reklam får inte heller skickas till spelare som på eget initiativ har stängt ner sitt spelkonto.

Är det så att du trots reglerna får direktreklam i din brevlåda, eller anser att en specifik reklamkampanj bryter mot marknadsföringslagen, är det Reklamombudsmannen (Ro) du ska kontakta. Reklam som anses vara objektifierande, schabloniserande, nedvärderande eller liknande går att anmäla. Däremot går det inte att anmäla politiska, religiösa eller ideella budskap då dessa anses vara icke kommersiella och då lyder under Tryck- och yttrandefrihetsgrundlagen.

Nya spellagen och dess olika licenser

Den nya lagen går under beteckningen SFS 2018:1138. Denna lag röstades igenom i Sveriges riksdag den 7/6–2018 och gäller från och med 1/1–2019. Detta innebär bland annat att Sverige har fått en ny spelreglering som omfattar online spel riktat till svenska marknaden. November 2018 var slutmånad för att skicka in ansökningar för bingospel, och i augusti 2018 öppnades det upp för ansökningar om spellicens.

Den nya spellagen innehåller sex olika typer av licenser: – Licens för statligt spel (kasino, värdeautomater, lotterier mm). – Kommersiellt online spel (spelautomater, kasino och bingo online) – Licens för vadhållning (vadhållning, odds- och sportspel online) – Landbaserat kommersiellt kasinospel (varuspelsautomater, pokerturneringar mm.) – Spel på fartyg, internationell trafik (värdeautomater, icke nätbaserat kasinospel) – Spel för allmännyttiga ändamål (lotterispel på exempelvis Postkodlotteriet, Bingolotto, föreningslotterier mm.)

Nya spellagen i korthet

Kravet på svensk spellicens har vi redan skrivit om och i skrivande stund finns det omkring 200 kasinon som har en giltig licens. Fördelen med detta är att personer bosatta i Sverige kan åtnjuta skattefria vinster. Skulle du välja att spela på ett kasino som saknar svensk licens är det viktigare än någonsin att sätta dig in i de villkor och regler kasinot omfattas av.

Nytt är att varje online-kasino endast får erbjuda nya spelare en välkomstbonus vid första speltillfället. Även spelare som redan har ett registrerat konto hos kasinot omfattas av erbjudandet. På initiativ av Sveriges regering är det större fokus på ansvarsfullt spelande. Bland annat har ett nytt nationellt register upprättats, vilket ger spelare större möjlighet att på eget initiativ stänga av sig från allt spelande.

Fördelar med nya spellagen

Både svenska staten och den enskilda konsumenten har fått en del fördelar tack vare den nya lagen. Alla spelbolag med svensk licens är numera skattepliktiga, vilket innebär att svenska staten får ta del av skattepengar de tidigare missat då många spelbolag varit registrerade och licensierade i utlandet. I det långa loppet är förhoppningen att dessa pengar kan komma den enskilda konsumenten till nytta.

Det ställs dessutom mycket större krav på säkerhet, både när det gäller verifikationsprocessen och osunt spelande. Alla online-kasinon är numer tvungna att införa en obligatorisk insättningsgräns i syfte att motverka ohälsosamt och osunt spelande. Det blir allt vanligare att spelbolagen erbjuder kontoverifiering och betalning via mobilt BankID, vilket är en säker metod för såväl spelbolag som för dig som konsument.

Spelinspektionens krav i korthet

(punktlista) – Spel på kredit ska inte vara möjligt – Bonus får endast erbjudas en gång per licensinnehavare – Större transparens när det gäller vinst- och spelhistorik – Möjlighet till självavstängning måste erbjudas – Obligatorisk kontoverifiering ska ske innan uttag erbjuds – Tydliga insats- och förlustgränser ska finnas och vara lätta att hitta – Måttfull marknadsföring och stor hänsyn till minderåriga ska iakttas i samband med reklaminslag.