Spelreklam i Sverige

Hur påverkas vi människor egentligen av spelreklamen i olika medier? Att personer som har spelproblem upplever det som något negativt är bevisat och noggrant dokumenterat av bland andra Folkhälsomyndigheten. Spelimpulsen är svår att stå emot och reklam kan leda till återfall. Marknadsföringslagen är också tydlig med att reklam inte får påverka mottagarens förmåga att fatta välgrundade köpbeslut.

Drygt sju miljarder kronor lades ner på spelreklam i Sverige under 2018, enligt Spelinspektionens statistik. Jämfört med 2017 hade det skett en ökning, som i ekonomiska termer visade på närmare två miljarder kronor. Dock kom den största delen reklam från spelbolag som var verksamma i Sverige utan tillstånd. Detta var alltså före implementeringen av den nya spellagen.

Vem bär ansvaret?

Enligt den nya spellagen delas tillsynsansvaret mellan Spelinspektionen och Konsumentverket. Ansvaret innefattar bland annat kontroll av spelbolagens marknadsföringsstrategier. Om du som konsument anser att reklamen bryter mot marknadsföringslagen kan du göra en anmälan till Konsumentverket. Bryter mot lagen gör reklamen om den riktar sig specifikt mot minderåriga, alternativt till spelare som aktivt har valt att stänga av sig från spelande.

Det är också Konsumetverket som har huvudansvar för tillsynen av marknadsföringslagen men det är Reklamombudsmannen som granskar alla anmälningar. Det går att stänga av sig från både spel och direktreklam på egen hand, dels genom spelpaus.se och dels genom Hallå konsument. Generellt sett är det reklam för olika svenska nätcasinon som har ökat, trots svenskt förbud.

Spelreklamen då och nu

Tidigare hade staten monopol på allt spel i Sverige. Då var det inte tillåtet för utländska spelbolag att göra reklam på kanaler som sändes från Sverige. Den reklam som visades på dessa kanaler var för bolag med tillstånd att bedriva spelverksamhet i Sverige, såsom just Svenska Spel, Postkodlotteriet och ATG. Dessa hade riktlinjer att rätta sig efter och kunde anmälas till spelbranschens expertgrupp för etisk marknadsföring om de inte följde dem. Till exempel fick de inte rikta sig till minderåriga (vilket påverkade var reklamen kunde visas) eller antyda att spel kunde lösa sociala problem.

Många utländska spelsajter kringgick det svenska regelverket genom att annonsera via TV-kanaler som sändes från utlandet. Då fanns det inte heller några regler för vilken typ av spelreklam som fick visas. Det var fritt fram att annonsera om bonusar, free spins och andra erbjudanden. Det fanns inte heller några riktlinjer för hur spelbolagen skulle formulera sig i sina reklamkampanjer. Slogans som “vinster tillgängliga på två minuter” och liknade var inte ovanligt. En sådan formulering skulle idag inte accepteras av Konsumentverket.

I samband med att den nya spellagen började gälla blev det tillåtet för bolag med svensk spellicens att annonsera till exempel i tunnelbanor och sociala medier. Dock finns det nu restriktioner som att reklamen måste vara måttfull och inte uppmuntra till överdrivet spelande. Trots dessa regleringar skedde en ökning av spelreklam under de första månaderna av 2019. Regeringen har därför tillsatt en utredning för att minska spelreklamen som kommer pågå till oktober 2020. Det kan då bli aktuellt med ett totalförbud.

En unik studie

I en för Sverige, genomförd av Per Binde på Folkhälsoinstitutet, framkommer det att det finns en rad faktorer som är drivkraften i ett okontrollerat spelande. Syftet med studien var att ta reda på i vilken utsträckning spelreklam påverkar människor, i synnerhet spelberoende. Av resultatet framgår att flera intervjupersoner fått minst ett återfall på grund av reklam.

Monopolet avsätts och ersätts

Efter det att Sverige blivit stämt för sitt spelmonopol i EU-domstolen beslutade regeringen att licenssystem skulle ersätta det gamla monopolsystemet. I januari 2019 blev det därmed tillåtet för svenska spelbolag att göra reklam via svenska mediekanaler. I en nyss genomförd Sifo-undersökning (februari 2019) svarar över 50 procent av alla svenskar att de är för ett reklamförbud.